Kontakt

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - DZIERZGOŃ
82-440 Dzierzgoń
ul. Wojska Polskiego 3
tel. +48 (055) 276 00 37; fax +48 (055) 276 25 70
e-mail:

Olimpiada Wiedzy Gwiezdny Krąg startuje po raz 14.

21.09.2018

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KRĄG”. Tegoroczna Olimpiada odbywa się pod hasłem „Unia Europejska po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku”.

więcej...

Obywatele z inicjatywami

20.09.2018

„Wiem, co jem! Cała prawda na talerzu” i „Powstrzymać oszustwa i nadużywanie funduszy UE” – to dwie kolejne europejskie inicjatywy europejskiej, o których rejestracji postanowiło kolegium komisarzy. Jeżeli w ciągu roku każdą z inicjatyw poprze milion osób z co najmniej 7 państw członkowskich, wówczas Komisja Europejska będzie musiała zareagować w ciągu trzech miesięcy.

więcej...

Oczekiwania Europejczyków według Eurobarometru

19.09.2018

Europejczycy oczekują, że UE będzie więcej działać w kluczowych dziedzinach - uczestnicy sondażu najczęściej wskazują walkę z terroryzmem, przeciwdziałanie bezrobociu i środowisko.

więcej...

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

17.09.2018

Co roku na zakończenie lata Komisja Europejska organizuje kampanię, która ma przekonać Europejczyków do „zielonych” form transportu: publicznego, rowerowego i pieszego. Wszystko z myślą o środowisku.

więcej...

Wsparcie dla inwestycji poza UE

14.09.2018

Komisja Europejska przedstawiła dziś sposoby podjęcia wyzwań i wykorzystania możliwości inwestycyjnych w Afryce, w krajach sąsiadujących z UE i na całym świecie. Są to m.in. zaproszenia do wspólnych inicjatyw między wielostronnymi i krajowymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju oraz wzmocnienie europejskiej struktury finansowej, która jest w stanie sprostać ambicjom nowego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.

więcej...

Orędzie o stanie Unii 2018: Czas europejskiej suwerenności

13.09.2018

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu Orędzie o stanie Unii w 2018 r. Przedstawił w nim swoje priorytety na nadchodzący rok oraz swoją wizję tego, w jaki sposób UE może kontynuować budowę „bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratyczniej Unii”, co było tematem jego przemówienia w roku ubiegłym. Podkreślił, że w obliczu coraz bardziej niepewnej sytuacji na świecie, Europa musi stać się bardziej suwerenna, aby móc odgrywać rolę w kształtowaniu światowej gospodarki.

więcej...

Koniec ze zmianami czasu

12.09.2018

Komisja Europejska zaproponowała zniesienie sezonowych zmian czasu w Europie w 2019 r., dając państwom członkowskim swobodę decydowania o tym, czy chcą na stałe stosować czas letni czy zimowy. W przeprowadzonych latem tego roku konsultacjach publicznych  84 proc. respondentów opowiedziało się za nieprzestawianiem zegarków. Wniosek Komisji Europejskiej zostanie teraz przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do zaakceptowania.

więcej...

Orędzie stanie Unii 2018

11.09.2018

W środę 12 września Jean-Claude Juncker podczas wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu posumuje cztery lata pracy kierowanej przez niego KE. Jak się oczekuje, w swoim ostatnim orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji nawiąże do trwającej debaty o przyszłości Europy, realizacji reform prowadzących do budowy bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej UE oraz do przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

więcej...

UE inwestuje w polskie drogi

10.09.2018

320 mln euro z funduszy unijnych zostało przeznaczone na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce. Do 2020r. powstaną nowe odcinki dróg ekspresowych S5 w województwie kujawsko-pomorskim oraz S17 w województwie mazowieckim.

więcej...

Europejska Inicjatywa Obywatelska: Zakończmy epokę klatek

07.09.2018

W środę, 5 września kolegium komisarzy podjęło decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „Zakończmy epokę klatek”. Jej celem jest położenie kresu „nieludzkiemu traktowaniu zwierząt gospodarskich” trzymanych w klatkach. Organizatorzy przedsięwzięcia będą mieli rok na zebranie miliona podpisów poparcia.

więcej...

Godziny otwarcia

Pon - Pt 7:30 - 15:30

Sprawdź także

Znajdź nas na