Kontakt

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - DZIERZGOŃ
82-440 Dzierzgoń
ul. Wojska Polskiego 3
tel. +48 (055) 276 00 37; fax +48 (055) 276 25 70
e-mail:

Unia bliżej Japonii i Singapuru

18.04.2018

Umowa z Japonią obejmie obszar zamieszkiwany przez 600 mln konsumentów i wytwarzający jedną trzecią światowego PKB – mówi komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. KE przedstawiła Radzie wyniki negocjacji w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią oraz umów w sprawie handlu i inwestycji z Singapurem. To pierwszy etap na drodze do podpisania i zawarcia tych porozumień.

więcej...

Bezpieczeństwo bez kompromisów

17.04.2018

Łatwiejszy dostęp organów ścigania do informacji finansowych osób podejrzanych o terroryzm, dane biometryczne we wszystkich dowodach tożsamości, nowa lista zakazanych substancji, które mogą być wykorzystywane do produkcji materiałów wybuchowych. KE podejmuje kolejne kroki, aby ograniczyć terrorystom i przestępcom pole działania, pozbawiając ich możliwości planowania, finansowania i dokonywania przestępstw.

więcej...

KONKURS NA REPORTAŻ o UNII EUROPEJSKIEJ

16.04.2018

Punkt informacji Europejskiej Europe Direct-Dzierzgoń ogłasza konkurs na napisanie reportażu dotyczącego Unii Europejskiej bądź też jednego z krajów członkowskich Unii pt.: „Moja Europa”.

więcej...

Żywność dostarczana bez ryzyka

13.04.2018

- Każdy łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo. Aby łańcuch dostaw żywności był skuteczny i wydajny, jego uczestnicy muszą postępować uczciwie – mówił komisarz Phil Hogan prezentując wniosek KE dotyczący ograniczenia najbardziej szkodliwych praktyk handlowych. Chodzi o zapewnienie rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom większej pewność działania minimalizację ryzyka

więcej...

XIV Malborskie Targi Pracy

12.04.2018

W SP nr 5 w Malborku odbyły się w dniu dzisiejszym XIV Malborskie Targi Pracy. Przedstawiciele wielu firm i instytucji oferowali miejsca pracy i bogatą ofertę szkoleń.

więcej...

Żywność badana skrupulatnie

12.04.2018

Poprawa przejrzystości badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności – KE przedstawiła wniosek legislacyjny, który odpowiada na oczekiwania wyrażone w europejskiej inicjatywie obywatelskiej. – Naukowa ocena ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności jest w UE jedną z najbardziej rygorystycznych na świecie. Teraz jeszcze ją wzmocnimy – deklaruje komisarz Vytenis Andriukaitis.

więcej...

Mniej ofiar na drogach

11.04.2018

W ubiegłym roku w Polsce odnotowano 6-procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, jednak polskie drogi są nadal jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie. Z opublikowanych przez KE wstępnych statystyk za 2017 r. dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że drugi rok z rzędu liczba ofiar śmiertelnych w Unii Europejskiej spadła o około 2 proc.

więcej...

VentureEU

10.04.2018

W kapitale wysokiego ryzyka, rozmiar ma znaczenie! Dzięki VentureEU wielu innowacyjnych przedsiębiorców w Europie zrealizuje swoje inwestycje – powiedział wiceprzewodniczący Jyrki Katainen. Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) uruchomiły paneuropejski fundusz funduszy, aby zwiększyć inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa typu start-up i scale-up w Europie.

więcej...

Praca bez raka

09.04.2018

Pięć rakotwórczych substancji chemicznych ma zostać dopisanych do listy związków, których stosowanie ma zostać objęte limitami. Celem KE jest skuteczniejsza walka z chorobami zawodowymi. Obecnie dyrektywa w sprawie czynników rakotwórczych i mutagenów określa limity stosowania 21 substancji. Określają one maksymalne dopuszczalne stężenie rakotwórczych związków chemicznych w powietrzu w miejscu pracy.

więcej...

Opieka zdrowotna dla wszystkich

06.04.2018

Na całym świecie, a także w Unii Europejskiej, utrzymują się różnice pod względem oczekiwanej długości życia i narażenia na ryzyka dla zdrowia. Dlatego też dążenie do sprawiedliwej i społecznie równej Europy jest dla Komisji Europejskiej jednym z podstawowych priorytetów – pisze przy okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia komisarz Vytenis Andriukaitis.

więcej...

Godziny otwarcia

Pon - Pt 7:30 - 15:30

Sprawdź także

Znajdź nas na