Kontakt

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - DZIERZGOŃ
82-440 Dzierzgoń
ul. Wojska Polskiego 3
tel. +48 (055) 276 00 37; fax +48 (055) 276 25 70
e-mail:

Lepsza infrastruktura wodna i energetyczna dzięki funduszom

18.10.2018

Ponad 94 mln euro z funduszy polityki spójności zostanie zainwestowanych w dwa projekty na rzecz lepszej infrastruktury wodnej i energetycznej w Polsce.

Lepsza infrastruktura wodna i energetyczna dzięki funduszom

Na budowę gazociągu między miejscowościami Tworóg i Tworzeń w województwie śląskim przeznaczone zostanie 51 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Gazociąg ten będzie częścią korytarza gazowego Północ-Południe, który stanowi przedmiot wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Na różne odcinki korytarza przeznaczono w okresie programowania 2014–2020 około 472 mln euro z funduszy polityki spójności.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu stwierdziła: Gazociąg ten, dofinansowany ze środków europejskich, będzie kolejną cegiełką w budowie europejskiego rynku energii i kolejnym elementem zapewnienia Polsce bezpiecznych dostaw zrównoważonej energii po przystępnych kosztach.

Z kolei na modernizację i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Radomia w województwie mazowieckim zainwestowane zostanie 43 mln euro z Funduszu Spójności.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu dodała: Po raz kolejny polityka spójności przynosi namacalne korzyści: projekt ten przyczyni się do poprawy jakości życia obywateli Polski, zapewniając im dostawy wody lepszej jakości. Zakończenie budowy sieci przewidziano na 2022 rok. Wówczas 7 tys. mieszkańców uzyska dostęp do nowoczesnej sieci wodociągowej, a zmodernizowany system odprowadzania i oczyszczania ścieków obsłuży 15 tys. osób.

Godziny otwarcia

Pon - Pt 7:30 - 15:30

Sprawdź także

Znajdź nas na