Kontakt

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT - DZIERZGOŃ
82-440 Dzierzgoń
ul. Wojska Polskiego 3
tel. +48 (055) 276 00 37; fax +48 (055) 276 25 70
e-mail:

Futbol dla uchodźców

17.06.2016

Przed Światowym Dniem Uchodźcy, który obchodzony jest 20 czerwca, Komisja Europejska rozpoczęła kampanię #‎SupportRefugees na rzecz wsparcia dla uchodźców. Kampania rusza w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2016, a jej ambasadorami są międzynarodowe gwiazdy futbolu Marouane Fellaini i Anja Mittag. Kampanię wspiera także UEFA i FIFPro.

więcej...

Usprawnić azyl

16.06.2016

Aby lepiej zarządzać kryzysem uchodźczym i ewentualnie przywrócić przekazywanie osób ubiegających się o azyl do innych państw członkowskich na podstawie rozporządzenia dublińskiego, Komisja przyjęła dziś drugie zalecenie w sprawie konkretnych środków, jakie Grecja powinna podjąć w celu pełnego wdrożenia norm w dziedzinie azylu.

więcej...

Produkty pod ochroną

15.06.2016

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj rejestrację nazw ośmiu produktów z Chorwacji, Francji, Niemiec, Portugalii i Hiszpanii jako chronionych oznaczeń geograficznych (ChOG) i chronionych nazw pochodzenia (ChNP). Rejestracja nazwy jako oznaczenia geograficznego daje daleko idącą ochronę i pełni funkcję prawa własności intelektualnej produktów o szczególnym pochodzeniu geograficznym lub o szczególnych właściwościach, lub też cieszących się renomą, której źródłem jest pochodzenie produktu.

więcej...

Lekcja europejska w RTI

14.06.2016

W siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, przy którym działa Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Dzierzgoń gościliśmy dzisiaj na lecji europejskiej grupę dzieci, które uczęszczają na zajęcia plastyczne oraganizowane przez Dzierzgoński Ośrodek Kultury.

więcej...

Inwestycje w umiejętności

13.06.2016

Komisja przyjęła dziś nowy kompleksowy europejski program na rzecz umiejętności. Jego celem jest dopilnowanie, aby Europejczycy od najmłodszych lat rozwijali różnorodne umiejętności i aby jak najlepiej wykorzystać kapitał ludzki Europy, co ostatecznie przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie oraz konkurencyjności i wzrostu na naszym kontynencie.

więcej...

Mniej biurokracji

10.06.2016

Rozporządzenie, którego celem jest ograniczenie kosztów i formalności towarzyszących składaniu dokumentów urzędowych w innym kraju UE, zaproponowane przez Komisję, zostało wczoraj przyjęte przez Parlament Europejski. Dzięki nowym przepisom, przy przedstawianiu dokumentów urzędowych wydanych w innym kraju UE, nie będzie już trzeba starać się o pieczątkę poświadczającą autentyczność dokumentów urzędowych, takich jak akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu.

więcej...

Integracja i praca

09.06.2016

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj plan działania na rzecz wspierania państw członkowskich w integracji obywateli państw trzecich oraz zwiększenia ich wkładu w życie gospodarcze i społeczne w UE. Zaproponowano także reformę przepisów w zakresie wysoko wykwalifikowanych migrantów przybywających do UE w celu podjęcia pracy, co ułatwi przyciąganie utalentowanych osób z całego świata. Inicjatywy te stanowią realizację zobowiązań przewodniczącego Junckera wyrażonych w wytycznych politycznych, gdzie legalną migrację określono jako priorytet Komisji na obecny mandat.

więcej...

Z Afryką przeciw migracji

08.06.2016

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj plany nowych ram partnerstwa z krajami Afryki, mających na celu walkę z nielegalną migracją i jednoczesne wsparcie rozwoju państw trzecich, tak by usunąć podstawowe przyczyny tego zjawiska. Partnerstwa będą dostosowane do potrzeb danego państwa, w zależności od tego, czy jest on krajem pochodzenia, krajem tranzytu czy krajem przyjmującym dużą liczbę przesiedlonych osób. W realizacji planu kluczowe znaczenie będą miały instrumenty finansowe, już istniejące i nowo planowane.

więcej...

Bruksela dla NGO

07.06.2016

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza osoby zarządzające, pracowników i członków organizacji pozarządowych do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, w dniach 3-5 października 2016 r. Tematem wizyty i spotkań w unijnych instytucjach będą programy Unii Europejskiej wpierające działalność NGO zajmujących się tematyką europejską, w tym kwestiami związanymi z obywatelstwem UE. Termin zgłoszeń: 1 lipiec 2016 r.

więcej...

Debata o walce z unikaniem opodatkowania przez korporacje

06.06.2016

Unikanie płacenia podatków przez korporacje przynosi państom UE roczne straty na poziomie 160-190 mld €. We wtorek, 7 czerwca, posłowie będą dyskutować o rekomendacjach dotyczących dyrektywy o zapobieganiu unikaniu opodatkowania przez korporacje. PE przedstawił najdalej idące propozycje w tej sprawie – proponuje m.in. wprowadzenie limitów odliczeń podatkowych i efektywnej stopy podatkowej dla korporacji - 15 % od dochodów uzyskanych zagranicą. W środę odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

więcej...

Godziny otwarcia

Pon - Pt 7:30 - 15:30

Sprawdź także

Znajdź nas na